1. radiogrammofon

  radiogrammofon, äldre kombinerad radiomottagare och grammofon (skivspelare för s.k. stenkakor eller vinylskivor), ofta med gemensam förstärkare, monterade i en möbel tillsammans med högtalare.
 2. Jacob Jensen

  Jensen, Jacob, 1926–2015, dansk designer.
 3. förstklassig

  förs`tklassig adj. ~t ORDLED: först--klass-ig
  Svensk ordbok
 4. tuner

  tuner [ung. tjo´ner] subst. ~n, plur. ~ el. ~s ORDLED: tun-ern
  Svensk ordbok
 5. husfrid

  hu`sfrid subst. ~en ORDLED: hus--frid-en
  Svensk ordbok
 6. receiver

  receiver [-si´ver] subst. ~n ~s ORDLED: re-ceiv-ern
  Svensk ordbok
 7. högtalare

  hö`gtalare subst. ~n äv. högtalarn, plur. ~, best. plur. högtalarna ORDLED: hög--tal-ar-en
  Svensk ordbok
 8. elektronik

  elektroni´k subst. ~en ORDLED: elektr-on-ik-en
  Svensk ordbok
 9. anläggning

  an`läggning subst. ~en ~ar ORDLED: an--lägg-ning-en
  Svensk ordbok
 10. ratt

  ratt subst. ~en ~ar ORDLED: ratt-en
  Svensk ordbok