1. stereo

    stereo, stereofoni, upptagning och återgivning av ljud via två eller flera kanaler med syfte att även överföra riktningsinformation från det upptagna ljudfältet.
  2. stereoskop

    stereoskop , optisk apparat, konstruerad av Charles Wheatstone och David Brewster 1836, med vilken man betraktar bildpar (stereobilder) tagna med en stereokamera.
  3. stereo-

    stereo- förled
    Svensk ordbok