1. kartprojektioner

    kartprojektioner, metoder för överföring av lägen på jordytan (respektive himmelssfären) till en plan karta.
  2. stereografisk projektion

    stereografisk projektion, geometrisk avbildning av en del av ett klots yta på ett tangerande plan med strålar från en punkt på motsatt sida av klotet; ofta använd som kartprojektion.
  3. betadiagram

    betadiagram, β-diagram, inom strukturgeologin använd diagramtyp, baserad på stereografisk projektion.