1. metallorganisk kemi

    metallorganisk kemi, läran om metall­organiska föreningars kemi, ett vetenskapsområde som bearbetats sedan 1800-talet men vars moderna utveckling började 1952 med upptäckten av ferrocens ”sandwichstruktur”.
  2. kemi

    kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.