1. stereoseende

  stereoseende, stereoskopiskt seende, förmågan att uppleva omgivningen i tre dimensioner med hjälp av skillnader i de båda ögonens bilder.

 2. stereoskop

  stereoskop , optisk apparat, konstruerad av Charles Wheatstone och David Brewster 1836, med vilken man betraktar bildpar (stereobilder) tagna med en stereokamera.
 3. stereoselektivitet

  stereoselektivitet, fenomenet att en kemisk förening vid en reaktion bildar olika mängder av stereoisomera produkter, beroende på att ett kemiskt reagens attackerar en atom företrädesvis från ett håll.
 4. stereo

  stereo, stereofoni, upptagning och återgivning av ljud via två eller flera kanaler med syfte att även överföra riktningsinformation från det upptagna ljudfältet.
 5. stereotyp

  stereotyp, inom socialpsykologin: förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön, också en där man själv ingår.
 6. stereo-

  stereo-, förled med betydelsen tredimensionell.
 7. buller

  buller är allt oönskat ljud.

 8. stereoskop

  stereoskop [-skå´p] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: stereo-skop-et
  Svensk ordbok
 9. stereoskopi

  stereoskopi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: stereo-skop-in
  Svensk ordbok
 10. grammofon

  grammofon, skivspelare, anordning för mekanisk eller mekano-elektrisk reproduktion av ljud medelst en skivformig bärare.