1. stereotyp

  stereotyp, inom socialpsykologin: förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, till exempel viss nation, etnicitet, religion eller kön, också en där man själv ingår.

 2. stereotyp

  stereotyp, helgjuten tryckform.
 3. etnisk stereotyp

  etnisk stereotyp, skapandet och användandet av standardiserade och förenklade föreställningar om en etnisk grupp och dess kultur.
 4. stereotypi

  stereotypi, upprepande av ett visst beteende: man gör t.ex. samma rörelse med händerna, repeterar samma ord, går samma sträcka, ritar samma motiv om och om igen.
 5. stereotypi

  stereotypi, framställning av en helgjuten tryckform genom avgjutning från en vanlig högtrycksform.
 6. stereotyp

  1stereoty´p adj. ~t ORDLED: stereo-typ
  Svensk ordbok
 7. stereotyp

  2stereoty´p subst. ~en ~er ORDLED: stereo-typ-en
  Svensk ordbok
 8. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 9. fördom

  fördom är en negativ inställning mot till exempel personer eller företeelser.
 10. fornnordisk religion

  fornnordisk religion, samlande benämning på de religionsformer under förkristen tid i Norden som det finns belägg för i arkeologiskt och skriftligt material.