1. stereotyp

  stereotyp, inom socialpsykologin: förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön, också en där man själv ingår.
 2. stereotyp

  stereotyp, helgjuten tryckform.
 3. etnisk stereotyp

  etnisk stereotyp, skapandet och användandet av standardiserade och förenklade föreställningar om en etnisk grupp och dess kultur.
 4. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 5. fabel

  fabel, en kort allegorisk berättelse i vilken förmänskligade djur med sina handlingar och repliker åskådliggör en moralisk lärdom som gärna avslutningsvis formuleras som en sederegel, t.ex. ”den som gapar över mycket, mister ofta hela stycket”.
 6. fornnordisk religion

  fornnordisk religion, samlande benämning på de religionsformer under förkristen tid i Norden som det finns belägg för i arkeologiskt och skriftligt material.
 7. fördom

  fördom är en negativ inställning mot till exempel personer eller företeelser.
 8. rasifiering

  rasifiering, term använd för att understryka att uppfattningen om människor som tillhörande olika raser är en konstruktion snarare än ett biologiskt faktum.
 9. runinskrifter

  runinskrifter, inskrifter med runor gjorda på olika underlag.
 10. stereotypi

  stereotypi, upprepande av ett visst beteende: man gör t.ex. samma rörelse med händerna, repeterar samma ord, går samma sträcka, ritar samma motiv om och om igen.