1. sterilisering

  sterilisering, kirurgiskt ingrepp som utförs för att göra en individ steril, det vill säga oförmögen till fortplantning.
 2. ettbarnspolitik

  ettbarnspolitik innebär att många familjer i Kina får skaffa bara ett barn.
 3. joniserande strålning

  joniserande strålning är strålning som kan slå loss elektroner ur atomer eller molekyler och på så sätt göra om dessa till joner.
 4. eugenik

  eugenik, idén att förbättra människan genom biologisk förädling.
 5. konservering

  konservering, metoder att förbättra livsmedels hållbarhet utan att nämnvärt försämra kvaliteten.

 6. autoklav

  autoklav, slutet kärl där kemiska eller fysikaliska reaktioner utförs vid höga temperaturer och högt tryck.

 7. steril

  steril betyder dels fri från bakterier, virus och liknande, dels ofruktsam, som inte kan fortplanta sig, inte få barn.
 8. kondenserad mjölk

  kondenserad mjölk, kondensmjölk, mjölk som genom indunstning fått lägre vattenhalt och därmed ökad torrsubstanshalt.
 9. desinfektion

  desinfektion är när man behandlar något så att det inte längre kan sprida smitta.
 10. bageriteknik

  bageriteknik, den teknik som utnyttjas vid bakning.