1. ormbunkar

  ormbunkar, Pteridophyta, division växter med ca 9 000 nutida arter, de flesta fleråriga örtartade, men också trädartade finns.
 2. akupunktur

  akupunktur, alternativmedicinsk och medicinsk behandlingsmetod som härstammar från traditionell kinesisk medicin.
 3. hyfomyceter

  hyfomyceter, Hyphomycetes, anamorfa svampar vilkas konidiesporer bildas på konidiebärare som utgår direkt från mycelet och inte sitter i pyknid.
 4. äggsvampar

  äggsvampar, Bovista, släkte röksvampar i basidsvampsordningen Agaricales.
 5. bioteknik

  bioteknik, det tekniska utnyttjandet av celler och cellbeståndsdelar för att framställa eller modifiera produkter som används inom samhällssektorer som hälsovård, livsmedelshantering och jordbruk.
 6. stylopisering

  stylopisering, det slags parasitism som insektsgruppen vridvingar utövar på andra insekter, vilket i regel leder till att värddjuret blir sterilt och ofta också mer eller mindre strukturellt förändrat.
 7. arbetsbi

  arbetsbi, sterilt honbi som försvarar bisamhället, bygger vaxkakor, vårdar drottning, larver och puppor samt samlar nektar och bereder honung.
 8. Mendele Mojcher Sforim

  Mendele Mojcher Sforim, pseudonym för Shalom Jacob Abramovitj, 1835–1917, rysk-judisk författare.
 9. stor låsbräken

  stor låsbräken, Botrychium virginianum , art i familjen ormtungeväxter. Det är en flerårig, 20–50 cm hög ormbunke med uppemot 25 cm brett, finflikigt, sterilt blad mitt på växten och smal samling sporgömmen i toppen.
 10. plåtfasad

  plåtfasad, byggnadsfasad vars ytskikt består av byggplåt i form av planplåt, kassetter eller profilerad plåt av olegerat ytbehandlat stål, aluminium, koppar etc.