1. stickprov

  stickprov, urval , sampel, en del (delmängd) av en population, utvald enligt någon urvalsmetod, t.ex. obundet slumpmässigt urval.
 2. stickprovsundersökning

  stickprovsundersökning, urvalsundersökning, statistisk undersökning baserad på ett stickprov.
 3. stick

  stick, musikteknisk term för kontrasterande mellandel (B-del) i låtar med formschemat A–A–B–A inom jazz- och populärmusik.
 4. stickmyggor

  stickmyggor, Culiʹcidae, familj myggor som har världsvid utbredning och omfattar cirka 3 500 arter, varav 49 i Sverige.

 5. stickling

  stickling, avskuren växtdel som fås att bilda rötter och utvecklas till en ny planta, ett sätt att vegetativt föröka växter.
 6. stick–slip

  stick–slip, fenomen som orsakar vibrationer i mekaniska don.
 7. stickning

  stickning, förfarande att kontinuerligt bilda och sammanfoga maskor till trikå.
 8. stick

  stick, i kortspel en omgång kort som vinnaren tar hem genom att sticka (över) övriga kort i omgången.
 9. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 10. stickel

  stickel,, konstgrafiskt verktyg, se gravstickel.