1. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 2. stick–slip

  stick–slip, fenomen som orsakar vibrationer i mekaniska don.
 3. Oscar

  Oscar, Academy Award, amerikanskt filmpris, utdelat årligen sedan 1929 av Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

 4. alkor

  alkor, Alcidae, familj vadarfåglar med 21 arter, alla i norra halvklotets kallare trakter.
 5. ättiksyra

  ättiksyra, isättika, metankarboxylsyra, CH 3COOH, färglös vätska med stickande lukt, smältpunkt 16,6 °C, blandbar med vatten i alla proportioner.
 6. kapillärkraft

  kapillärkraft, kapillaritet, hårrörskraft, kapillärverkan, fenomen som innebär att en vätska antingen stiger upp eller pressas ner i smala rör (kapillärer) eller porösa material, där dessa sticker ner i vätskan.
 7. stickmyggor

  stickmyggor, Culiʹcidae, familj myggor som har världsvid utbredning och omfattar cirka 3 500 arter, varav 49 i Sverige.

 8. solur

  solur, tidgivare där solen eller skuggan som kastas från ett föremål i solen utvisar tiden på dagen.

 9. stick

  stick, i kortspel en omgång kort som vinnaren tar hem genom att sticka (över) övriga kort i omgången.
 10. stick

  stick, musikteknisk term för kontrasterande mellandel (B-del) i låtar med formschemat A–A–B–A inom jazz- och populärmusik.