1. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 2. kapillärkraft

  kapillärkraft, kapillaritet, hårrörskraft, kapillärverkan, fenomen som innebär att en vätska antingen stiger upp eller pressas ner i smala rör (kapillärer) eller porösa material, där dessa sticker ner i vätskan.
 3. vindkraftverk

  vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el, vindel.

 4. ättiksyra

  ättiksyra, isättika, metankarboxylsyra, CH 3COOH, färglös vätska med stickande lukt, smältpunkt 16,6 °C, blandbar med vatten i alla proportioner.
 5. reflex

  reflex betyder egentligen tillbakaböjning eller återkastning.
 6. fiskar

  fiskar är djur som lever i vatten.
 7. just-in-time

  just-in-time, JIT, industriell produktionsmetod med syfte att producera och leverera varor i precis den kvantitet och vid den tidpunkt som de behövs.
 8. hävstång

  hävstång är en anordning som gör det lättare att lyfta eller flytta tunga saker.
 9. solur

  solur, tidgivare där solen eller skuggan som kastas från ett föremål i solen utvisar tiden på dagen.

 10. känsel

  känsel är det sinne som människor och djur känner med.