1. bäcken

    bäcken, ett äldre ord för skål, särskilt i metall, till exempel barberar- eller rakbäcken; numera främst benämning på en platt skål (stickbäcken) som används inom sjukvården för sängliggande patienters naturbehov.

  2. bäcken

    bäck´en subst. ~et [bäk´- el. bäk`-], plur. ~, best. plur. ~en [bäk´- el. bäk`-] ORDLED: bäck-en-et
    Svensk ordbok