1. kyrka

    kyrka. Ordet kyrka har motsvarigheter i andra germanska språk: tyska Kirche, engelska Church. De romanska språken har i stället efterbildat grekiska ekklēsia ’församling’, latinska ecclesia, franska église).