1. stiga

  sti`ga verb steg stigit stigen stigna, pres. stiger ORDLED: stig-er SUBST.: stigande (till 2), stigning (till 2)
  Svensk ordbok
 2. Stiga AB

  Stiga AB, Tranås, industriföretag grundat 1934 av Stig Hjelmquist ( 1911–85), införlivat 1983 i Aritmoskoncernen och sedan 2000 i italienska Global Garden Products Group (GGP).
 3. Monark Stiga AB

  Monark Stiga AB, Stockholm, verkstadsindustrikoncern med speciell inriktning på tillverkning av cyklar och trädgårdsprodukter.
 4. stigande rytm

  stigande rytm inom metriken bygger på stigande takter, framför allt anapest och jamb.
 5. Stig Ahlgren

  Ahlgren (egentligen Blommert-Ahlgren), Stig, 1910–96, publicist och författare.
 6. Stig Andersen

  Stig Andersen, marsk Stig, död 1293, dansk storman; jämför släktartikel Hvide.
 7. Stig Alemyr

  Alemyr, Stig, 1924–2006, politiker (socialdemokrat), folkhögskolerektor.
 8. Stig Ancker

  Ancker, Stig, 1908–92, arkitekt.
 9. stigarcentral

  sti`garcentral subst. ~en ~er ORDLED: stig-ar--centr-al-en
  Svensk ordbok
 10. stigarledning

  sti`garledning subst. ~en ~ar ORDLED: stig-ar--led-ning-en
  Svensk ordbok