1. Stig Dagerman

  Dagerman, Stig, född 5 oktober 1923, död 4 november 1954, författare och journalist.
 2. högkonjunktur

  högkonjunktur, en period när det råder hög sysselsättning, stor investeringsaktivitet och stigande priser.
 3. försurning

  försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.
 4. vind

  vind, luftström som rör sig i förhållande till jordytan.
 5. stjärna

  stjärna är ett väldigt klot av gas som lyser.
 6. inflation

  inflation innebär att värdet på ett lands pengar försämras och att priserna stiger.

 7. monsun

  monsun, årstidsvind, vind som orsakas av skillnader i temperatur mellan större hav och kontinenter, vilka är varma på sommaren och kalla på vintern (se atmosfären: Västvindsbältets instabilitet och lufthavets allmänna cirkulation).
 8. kapillärkraft

  kapillärkraft, kapillaritet, hårrörskraft, kapillärverkan, fenomen som innebär att en vätska antingen stiger upp eller pressas ner i smala rör (kapillärer) eller porösa material, där dessa sticker ner i vätskan.
 9. kapitalism

  kapitalism betyder att fabriker och andra företag ägs av enskilda människor eller företag som i sin tur ägs av enskilda människor (och inte av staten).
 10. ljudnivå

  ljudnivå är ett mått på hur starkt ett ljud låter.