1. stigmatisering

  stigmatisering, inom samhällsvetenskaperna en term för social stämpling.
 2. stigmatisering

  stigmatisering, sällsynt fysiskt fenomen, varvid Jesu sårmärken framträder på någons kropp (på händerna eller handlederna, på fötterna, i sidan eller på pannan).
 3. stigma

  stigma, inom medicinen en synlig kroppslig förändring som tyder på en viss sjukdom eller en ärftlig avvikelse från det normala.
 4. stigma

  stigma, detsamma som pistillens märke hos fanerogamer.
 5. stigma

  stigma, hos insekter detsamma som vingmärke, spirakel och ögonfläck.
 6. stigma

  stigma, detsamma som ögonfläck hos vissa encelliga alger.
 7. Erving Goffman

  Goffman, Erving, 1922–82, amerikansk sociolog, professor vid University of California, Berkeley, 1958–68, vid University of Pennsylvania från 1968.
 8. stigmatisera

  stigmatise´ra verb ~de ~t ORDLED: stigm-at-is-er-ar SUBST.: stigmatiserande, stigmatisering; stigmatisation
  Svensk ordbok
 9. fattigvård

  fattigvård, äldre benämning på behovsprövad hjälp från offentliga organ till fattiga människor.
 10. astigmatism

  astigmatism, avbildningsfel i linser som innebär att en punkt utanför linsens axel inte avbildas som en punkt utan får ett linjeartat utseende.