1. stigning

  sti`gning subst. ~en ~ar ORDLED: stig-ning-en
  Svensk ordbok
 2. pitch

  pitch, maskinteknisk term för delning eller stigning, t.ex. kuggdelning på kugghjul eller en skruvgängas stigning.
 3. arsis

  arsis, höjning, den långa eller betonade stavelsen i ett metriskt schema.
 4. riaskust

  riaskust, riakust, flikig kust med dränkta flodmynningar.
 5. borr

  borr, verktyg som används vid borrning och som förekommer i en mängd olika utföranden.
 6. kuggstångsbana

  kuggstångsbana, järnvägslinje där vagnarna framdrivs med kuggstångsdrift, särskilt vid branta stigningar.
 7. spiralborr

  spiralborr, borrverktyg, oftast med två huvudskärkanter som har var sin skruvlinjeformad kanal för bortförsel av spånorna.
 8. sänkningskust

  sänkningskust, kustområde som påverkats av stigning av havsytan eller av landsänkning och som kan karakteriseras av breda flodmynningar, laguner och vallar som är parallella med stranden.
 9. Öland

  Öland är ett landskap i Götaland.
 10. metallfilmsmotstånd

  metallfilmsmotstånd, typ av resistor, elektronikkomponent tillhörande gruppen linjära passiva komponenter.