1. stil

  stil, term för enhetlighet i formkaraktär och hållning inom arkitektur, konst, musik, konsthantverk och inte minst litteratur och annan text.
 2. Stilla havet

  Stilla havet, Stora oceanen, Pacifiken, den största av de tre oceanerna, vilken upptar en tredjedel av jordens yta.
 3. stilla veckan

  stilla veckan, sedan senare hälften av 1800-talet benämning på veckan före påskdagen (från palmsöndagen till påskaftonen), även kallad dymmelveckan eller (oegentligt) påskveckan.
 4. Stillahavskriget

  Stillahavskriget, benämning på de strider under andra världskriget som utkämpades mellan Japan å ena sidan och USA, Storbritannien, Australien och med dem allierade å den andra i Stilla havet, Kina och Sydöstasien från Japans anfall på Pearl Harbor 7 december 1941 till Japans kapitulation 15 augusti 1945.
 5. stilfigur

  stilfigur, retorisk figur , språkligt element som skapar stilistisk effekt.
 6. stilistik

  stilistik, stilforskning , forskningsgren med ursprung i retorikens elocutio-del och med syfte att normera och beskriva text.
 7. gustaviansk stil

  gustaviansk stil, den ledande stilen i arkitektur, inredning och konsthantverk under Gustav III:s tid.
 8. stilleben

  stilleben, nature morte, motivart inom bildkonsten med uppställningar av föremål, växter etc.
 9. viktoriansk stil

  viktoriansk stil, benämning på den arkitektur- och inredningsstil som var förhärskande i Storbritannien under drottning Victorias regeringstid (1837–1901).
 10. stiltjebälte

  stiltjebälte, område till havs där vindarna permanent är växlande och svaga.