1. analys

  analys, metoden att genom studium av ett litterärt verks olika element visa verkets konstnärliga egenart.
 2. konstanalys

  konstanalys, metodiskt studium för att bestämma konstverks karaktär, formella och fysiska egenskaper, deras tillstånd och deras historiska samt kulturella sammanhang (jämför bildanalys).
 3. stilistik

  stilistik, stilforskning , forskningsgren med ursprung i retorikens elocutio-del och med syfte att normera och beskriva text.
 4. Anthony Blunt

  Blunt, Anthony (1956–79 Sir Anthony), 1907–83, brittisk konsthistoriker, 1979 avslöjad som sovjetisk spion.
 5. analys

  analy´s subst. ~en ~er ORDLED: ana-lys-en
  Svensk ordbok