1. stilart

  stilart, inom språkvetenskapen ungefär detsamma som genre inom litteraturvetenskapen.
 2. August Strindberg

  August Strindberg var författare och dramatiker, det vill säga pjäsförfattare.
 3. stilart

  sti`lart subst. ~en ~er ORDLED: stil--art-en
  Svensk ordbok
 4. myt

  myt, i religiöst språk en berättelse om ett gudomligt skeende som har en grundläggande betydelse för människans tillvaro och ger mening åt denna; det rör sig här om egentliga myter om världens skapelse och undergång, människans och samhällsordningens tillkomst, dödens och det ondas ursprung, frälsningen.
 5. kommunikativ kompetens

  kommunikativ kompetens, språkbrukarens förmåga att använda språket på ett i den förevarande situationen socialt och kulturellt accepterat eller föreskrivet sätt.
 6. stilistik

  stilistik, stilforskning , forskningsgren med ursprung i retorikens elocutio-del och med syfte att normera och beskriva text.
 7. fribrottning

  fribrottning, egentligen fristilsbrottning, stilart inom brottning.
 8. stil

  stil, term för enhetlighet i formkaraktär och hållning inom arkitektur, konst, musik, konsthantverk och inte minst litteratur och annan text.
 9. mening

  mening, grammatisk term för den största konstruktion som kan byggas med syntaktiska regler.
 10. grekisk-romersk stil

  grekisk-romersk stil, stilart inom brottning.