1. stilla veckan

  stilla veckan, sedan senare hälften av 1800-talet benämning på veckan före påskdagen (från palmsöndagen till påskaftonen), även kallad dymmelveckan eller (oegentligt) påskveckan.
 2. Stilla havet

  Stilla havet, Stora oceanen, Pacifiken, den största av de tre oceanerna, vilken upptar en tredjedel av jordens yta.
 3. Stillahavskriget

  Stillahavskriget, benämning på de strider under andra världskriget som utkämpades mellan Japan å ena sidan och USA, Storbritannien, Australien och med dem allierade å den andra i Stilla havet, Kina och Sydöstasien från Japans anfall på Pearl Harbor 7 december 1941 till Japans kapitulation 15 augusti 1945.
 4. Stillahavskriget

  Stillahavskriget, 1879–83, annan benämning på salpeterkriget.
 5. stillahavstorsk

  stillahavstorsk, Gadus macrocephalus , art i familjen torskfiskar. Den finns på 10–550 m djup längs norra Stilla havets kust.
 6. Stillahavspakten

  Stillahavspakten, allians bildad 1951 mellan Australien, Nya Zeeland och USA, se ANZUS.
 7. stilla

  3still`a verb ~de ~t ORDLED: still-ar SUBST.: stillande
  Svensk ordbok
 8. stilla

  1still`a adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 9. stilla

  2still`a adv.
  Svensk ordbok
 10. Japan

  Japan, stat i östra Asien.