1. stimma

  stimm`a verb ~de ~t ORDLED: stimm-ar SUBST.: stimmande; 2stim (till 1)
  Svensk ordbok
 2. stimmig

  stimm`ig adj. ~t ORDLED: stimm-ig
  Svensk ordbok
 3. frökenfiskar

  frökenfiskar, Pomacentridae , familj läppfisklika fiskar som omfattar ca 240 arter, alla marina.

 4. Joseph von Eichendorff

  Eichendorff, Joseph von, född 10 mars 1788, död 26 november 1857, friherre, tysk diktare och ämbetsman.
 5. Hans Weigel

  Weigel, Hans, 1908–91, österrikisk författare.
 6. Andrija Kačić Miošić

  Kačić Miošić, Andrija, 1704–60, kroatisk författare, franciskan.
 7. runometer

  runometer, fyrfotat trokeiskt versmått.
 8. Christa Bernuth

  Bernuth (ursprungligen von Bernuth), Christa, född 1961, tysk författare.

 9. Johann Sebastian Bach

  Bach, Johann Sebastian, född 21 mars 1685, död 28 juli 1750, tysk tonsättare och musiker; jämför släktartikel Bach.
 10. Jürg Federspiel

  Federspiel, Jürg, 1931–2007, schweizisk (tyskspråkig) författare.