1. aversiv stimulering

  aversiv stimulering, negativ stimulering, stimulering som upplevs som obehaglig eller bestraffande.
 2. biologisk psykologi

  biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
 3. endorfiner

  endorfiner, endogena opioideropioida peptider, grupp neuropeptider som binder till opioidreceptorer (se opioider).

 4. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 5. könshormoner

  könshormoner, hormoner som bildas i könskörtlarna (äggstockarna och testiklarna).
 6. sinnesförnimmelse

  sinnesförnimmelse, den upplevda effekten av en stimulering, se sensation.
 7. känsel

  känsel, känselsinne, det kanske mest ursprungliga av djurens sinnen.
 8. testosteron

  testosteron, könshormon som bildas i testiklarna samt i mindre omfattning i binjurarna och hos kvinnan i äggstockarna.

 9. B.F. Skinner

  Skinner, Burrhus Frederic, född 20 mars 1904, död 18 augusti 1990, amerikansk experimentalpsykolog och kulturdebattör, professor vid Harvard University 1948–74.
 10. centralstimulerande medel

  centralstimulerande medel, ämnen som genom att påverka centrala nervsystemet framkallar ökad psykisk och fysisk aktivitet, ofta också reducerad aptit.