1. stjälpa

  stjäl`pa verb stjälpte stjälpt, pres. stjälper ORDLED: stjälp-er SUBST.: stjälpande, stjälpning
  Svensk ordbok
 2. dumpa

  dumpa, stjälpa ut, tippa (t.ex. avfall i havet).
 3. cassata

  cassata, glasspecialitet från Italien.
 4. invagination

  invagination, kirurgisk åtgärd som innebär att ett organ stjälps in i ett annat, t.ex. när stumpen efter det kirurgiskt avlägsnade maskformiga bihanget (appendix) invagineras i blindtarmen.
 5. Acanthaster

  Acanthaster, det vetenskapliga namnet på ett släkte sjöstjärnor med bl.a. törnekrona.
 6. charlotte

  charlotte, efterrätt uppkallad efter drottning Charlotte, maka till kung Georg III av England.
 7. braxen

  braxen är en vanlig fisk i södra och mellersta Sveriges sjöar och lugna vattendrag, men den finns också i Östersjöns skärgårdar.
 8. korgen

  korgen, i uttrycket ge eller få korgen, avslå eller få avslag på ett frieri, och liknande uttryck är på svenska kända sedan början av 1600-talet och finns, utom i Skandinavien, i Tyskland och Nederländerna, där det även funnits en sed att en flicka tackade nej till ett giftermålserbjudande genom att ge friaren en bottenlös korg eller stjälpa den över hans huvud.
 9. riddarfjärilar

  riddarfjärilar, svalstjärtfjärilar , Papilionidae, familj fjärilar som har världsvid utbredning och omfattar ca 565 arter, varav tre i Sverige.
 10. ordspråk

  ordspråk kallas uttryck som alltid sägs eller skrivs på samma sätt och som många människor kan och använder.