1. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 2. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.

 3. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.

 4. Stockholms blodbad

  Stockholms blodbad, benämning på avrättningarna i Stockholm 8–9 november 1520 efter Kristian II:s kröning.
 5. Stockholm

  Stockholm, tätort i Uppland och Södermanland (Stockholms län); 1 515 017 invånare (2016).

 6. Stora barriärrevet

  Stora barriärrevet, engelska Great Barrier Reef, korallrev längs Australiens nordöstra kust från Nya Guinea till sydöstra Queensland; cirka 2 300 km långt (jordens längsta).

 7. stormakt

  stormakt, statsbildning eller sammanslutning av stater som i den internationella politiken kan utnyttja en överlägsen maktbas.
 8. stora språnget

  stora språnget, ekonomisk-politisk kampanj i Kina 1958.
 9. storhjärnan

  storhjärnan, cerebrum, den hos människan mest utvecklade delen av hjärnan.
 10. stordriftsfördelar

  stordriftsfördelar, fördelar med att produktion i stor skala ofta är tekniskt och ekonomiskt sett mer lönsam än produktion i mindre skala på grund av bättre arbetsfördelning, inlärning samt mekanisering och automatisering.