1. elektriska stolen

  elektriska stolen, benämning på en metod som används sedan 1890 i vissa stater i USA för verkställighet av dödsstraff .
 2. Heliga stolen

  Heliga stolen, Apostoliska stolen, kyrkorättslig benämning på påveämbetet och på den romerska kurian, med vars hjälp påven utövar sitt styrande.
 3. stol

  stol, sittmöbel för en person, på tre eller fyra ben, vanligen med ryggstöd, ofta också med armstöd.
 4. Svenska Akademien

  Svenska Akademien, De Aderton, samfund, stiftat 5 april 1786 av Gustav III efter förebild av Franska akademien, med uppgift att främja svenska språket och litteraturen eller med kungens ord: ”att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”.

 5. apostoliska stolen

  apostoliska stolen, påvestolen, påveämbetet.
 6. Eva Ekeblad

  Ekeblad, Eva, född De la Gardie, 1724–86, grevinna; jämför släktartikel Ekeblad.

 7. nominalisering

  nominalisering, i transformationsgrammatiken en nominalfras vars substantiviska huvudord är avlett av ett verb och där vissa attributiva bestämningar motsvarar subjekt, objekt eller adverbial i en sats med samma verb: snickarens mycket skickliga lagning av stolen; jämför snickaren lagade stolen mycket skickligt.
 8. Per i stolen

  Per i stolen, annat namn på Petter Katt.
 9. dödsstraff

  dödsstraff, straff bestående av avrättning, t.ex. i elektriska stolen eller genom injicering av gift.

 10. stola

  stola, typ av överdräkt buren av kvinnorna i antikens Rom.