1. Stonehenge

  Stonehenge, megalitisk ceremonianläggning från sten- och bronsåldern, s.k. hengemonument, ca 13 km nordväst om Salisbury i Wiltshire, England, centrum i en stor koncentration av forntida ceremoni- och gravplatser.

 2. Stonewall-upploppet

  Stonewall-upploppet, benämning på ett upplopp 28–29 juni 1969, vilket utlöstes av en sedvanlig polisrazzia mot gaybaren Stonewall Inn i New York.
 3. Bu-ston

  Bu-ston , 1290–1364, tibetansk munk, ansvarig för slutredaktionen av den tibetanska buddhistiska kanon, som består av buddhaord (i Kanjur, 1 055 texter i 108 volymer) och av kommentarer och avhandlingar (i Tanjur, 3 962 texter i 225 volymer).
 4. Rolling Stones

  Rolling Stones, egentligen The Rolling Stones, brittisk rockgrupp, ursprungligen bestående av Mick Jagger (sång), Keith Richards (gitarr), Brian Jones (egentligen Lewis Brian Hopkin-Jones, 1942–69; gitarr), Bill Wyman (egentligen William Perks, född 1936; bas), Ian Stewart (1938–85; piano) och Charlie Watts (född 1941; trummor).

 5. stone

  stone, engelsk enhet för massa (vikt) med varierande värden.
 6. Lucy Stone

  Stone, Lucy, gift Blackwell, 1818–93, amerikansk rösträttskämpe, aktiv i antislaverirörelsen.
 7. Ston-pa-gshen-rab

  Ston-pa-gshen-rab (av tibetanska Ston-pa ’mästerpräst’), den verklige buddha enligt anhängare av bon, den inhemska tibetanska religionsformen.
 8. Steve Jobs

  Jobs, Steven ( Steve), 1955–2011, amerikansk entreprenör i datorbranschen, halvbror till författaren Mona Simpson.
 9. Rolling Stone

  Rolling Stone, amerikansk tidskrift, grundad 1967 i San Francisco.
 10. häst

  häst, tamhäst och vildhäst, Equus caballus, art i hovdjursfamiljen hästdjur.