1. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 2. stoppa

  stoppa [ståp`a] verb ~de ~t ORDLED: stopp-ar SUBST.: stoppande, stoppning; 1stopp (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 3. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 4. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 5. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 6. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 7. Frankrike

  Frankrike är ett av Europas största länder.

 8. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 9. elektron

  elektron, den minsta elementarpartikel som har observerats i fritt tillstånd, upptäckt och identifierad 1897 av britten J.J. Thomson.
 10. stoppa om

  stoppa om [åm´] verb stoppade stoppat ORDLED: stopp-ar SUBST.: omstoppande, omstoppning
  Svensk ordbok