1. stoppa

  stoppa [ståp`a] verb ~de ~t ORDLED: stopp-ar SUBST.: stoppande, stoppning; 1stopp (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 2. stoppa om

  stoppa om [åm´] verb stoppade stoppat ORDLED: stopp-ar SUBST.: omstoppande, omstoppning
  Svensk ordbok
 3. stoppa upp

  stoppa upp´ verb stoppade stoppat ORDLED: stopp-ar SUBST.: uppstoppande, uppstoppning
  Svensk ordbok
 4. Tom Stoppard

  Stoppard, Tom, ursprungligen Tomáš Straussler, född 1937 i Tjeckoslovakien, brittisk dramatiker.
 5. stopp

  2stopp [ståp´] subst. ~en ~ar ORDLED: stopp-en
  Svensk ordbok
 6. stopper

  stopper [ståp´-] subst. ~n ~s ORDLED: stopp-ern
  Svensk ordbok
 7. stopp

  3stopp [ståp´] subst. ~en el. ~et, ~ar el. ~ ORDLED: stopp-en
  Svensk ordbok
 8. stopp

  1stopp [ståp´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: stopp-et
  Svensk ordbok
 9. stopp

  4stopp [ståp´] adv.
  Svensk ordbok
 10. valthorn

  valthorn, eller horn, är ett bleckblåsinstrument.