1. stoppa

  stoppa [ståp`a] verb ~de ~t ORDLED: stopp-ar SUBST.: stoppande, stoppning; 1stopp (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 2. stoppa om

  stoppa om [åm´] verb stoppade stoppat ORDLED: stopp-ar SUBST.: omstoppande, omstoppning
  Svensk ordbok
 3. stoppa upp

  stoppa upp´ verb stoppade stoppat ORDLED: stopp-ar SUBST.: uppstoppande, uppstoppning
  Svensk ordbok
 4. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 5. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 6. Tom Stoppard

  Stoppard, Tom, ursprungligen Tomáš Straussler, född 1937 i Tjeckoslovakien, brittisk dramatiker.
 7. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 8. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 9. fäktning

  fäktning, tvekamp med stöt-, hugg- eller stickvapen.
 10. maffia

  maffia, organiserad brottslighet med rötter på Sicilien.