1. storhet

  storhet är en egenskap hos ett föremål som på något sätt kan mätas.
 2. STORA

  STORA, Storakoncernen, Stora Kopparbergs Bergslags AB, tidigare en av världens största skogsindustrikoncerner med tillverkning av massa, tryckpapper, förpackningspapper, kartong, finpapper samt sedan slutet av 1700-talet pigment till Falu rödfärg.
 3. storliga

  sto`rliga adv. ORDLED: stor-liga
  Svensk ordbok
 4. stor

  2stor subst. ~en [sto´r- el. sto`r-] ORDLED: stor-en
  Svensk ordbok
 5. store

  store [stå´r] subst. ~n [stå´ren] ~r [stå´rer el. stå`rer] ORDLED: stor-en
  Svensk ordbok
 6. storligen

  sto`rligen adv. ORDLED: stor-lig-en
  Svensk ordbok
 7. storhet

  sto`rhet subst. ~en ~er ORDLED: stor-het-en
  Svensk ordbok
 8. stor

  1stor adj. ~t, komp. större [stör´e], superl. störst ORDLED: stör-re
  Svensk ordbok
 9. Knut den store

  Knut den store (engelska Canute the Great, danska Knud I den Store, norska Knut den mektige), död 12 november 1035, kung av England från 1016, av Danmark från 1018 och av Norge från 1028, son till Sven Tveskägg och en slavisk prinsessa.
 10. stor blåklocka

  stor blåklocka, storklocka, Campanula persicifolia, art i familjen klockväxter.