1. storvuxen

  sto`rvuxen adj. storvuxet storvuxna ORDLED: stor--vux-en
  Svensk ordbok
 2. vägmålla

  vägmålla, Atriplex patula, art i familjen amarantväxter.
 3. uppländsk vallört

  uppländsk vallört, Symphytum × uplandicum, hybrid mellan arterna fodervallört ( Symphytum asperum) och äkta vallört ( Symphytum officinale) i familjen strävbladiga växter.
 4. sjöruda

  sjöruda, storvuxen form av fiskarten ruda. Jämför dammruda.
 5. svärdsyssla

  svärdsyssla, vit skogslilja, Cephalanthera longifolia, art i växtfamiljen orkidéer.
 6. hundtunga

  hundtunga, Cynoglossum officinale, art i familjen strävbladiga växter.
 7. vallörter

  vallörter, Symphytum, släkte strävbladiga växter med 35 arter fleråriga örter i Europa, Asien och norra Afrika.
 8. orpington

  orpington, storvuxen hönsras från Orpington, England, lanserad som svart 1886, nu i många färger.
 9. aloer

  aloer, Aloë, släkte inom familjen grästrädsväxter.
 10. auvergnemastodont

  auvergnemastodont , Anancus arvernensis, storvuxen art i elefantfamiljen mastodonter med upp till 3 m långa, raka betar.