1. stotinka

    stotinka, myntenhet i Bulgarien; 1 lev=100 stotinki.
  2. stotin

    stotin, äldre myntenhet i Slovenien; 1 tolar=100 stotin. Efter 1 januari 2007 är euro gällande valuta i Slovenien.
  3. John Stott

    Stott, John, 1921–2011, brittisk anglikansk präst, från 1945 verksam i All Souls Church i London, en tid resande som evangelist.