1. strålande

  strå`lande adj., ingen böjning ORDLED: strål-ande
  Svensk ordbok
 2. stråle

  stråle, heraldisk benämning på en smalare typ av gera.
 3. stråle

  stråle, kilformig bildning i bakre delen av hovens sula hos häst.
 4. gröna strålen

  gröna strålen, gröna blixten, fenomen orsakat av atmosfärens brytning av solljuset och som kan observeras vid t.ex. solnedgången.
 5. Bucky-strålar

  Bucky-strålar , speciell typ av röntgenstrålar med svag förmåga att gå genom vävnad.
 6. stråla

  strå`la verb ~de ~t ORDLED: strål-ar SUBST.: strålande (till 1 och 3), strålning (till 1 och 3)
  Svensk ordbok
 7. stråle

  strå`le subst. ~n strålar ORDLED: strål-en
  Svensk ordbok
 8. Thor Modéen

  Modéen, Thor, 1898–1950, skådespelare och komiker.
 9. kärnreaktion

  kärnreaktion, kollision mellan en elementarpartikel eller en jon och en atomkärna.
 10. Brewsters lag

  Brewsters lag inom optiken ger villkoren för att ljus skall bli fullständigt polariserat vid reflexion mot en yta.