1. ström

  ström, fysikalisk storhet med beteckningen I, se elektrisk ström.
 2. strömkälla

  strömkälla, strömgenerator, i elektrotekniken en generator för ström vars utgångsresistans är hög jämfört med belastningsresistansen.
 3. strömbrytare

  strömbrytare, strömställare, brytare, inom elektrotekniken en apparat avsedd att sluta och bryta elektriska strömkretsar medelst öppningsbara kontakter eller på elektronisk väg.
 4. strömstyrka

  strömstyrka, ström , storhet inom elektrotekniken med beteckningen I och SI-enheten ampere (A).
 5. strömkraftverk

  strömkraftverk, vattenkraftverk som inte har egen magasinering av vatten och som därför inte kan producera större effekt än vad som svarar mot tillrinningen.

 6. elektrisk ström

  elektrisk ström, fysikalisk storhet med beteckningen I.
 7. Strömstad

  Strömstad är centralort i Strömstads kommun i Bohuslän och har cirka 6 100 invånare.
 8. strömförstärkare

  strömförstärkare, inom elektroniken en förstärkarkoppling där strömmen på utgången är en förstorad replik av strömmen på ingången.
 9. strömming

  strömming, östersjöformen av fiskarten sill.
 10. strömningsmekanik

  strömningsmekanik, läran om fluiders rörelse under inverkan av krafter.