1. strödd

  strödd, spiralställd , sägs den bladställning hos fanerogamer vara där endast ett blad sitter vid varje nod på stammen och växtens alla blad sitter i spiral.
 2. lin

  lin, Linum usitatissimum, art i familjen linväxter.
 3. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 4. runinskrifter

  runinskrifter, inskrifter med runor gjorda på olika underlag.
 5. ärtväxter

  ärtväxter, baljväxter, Fabaceae (tidigare Leguminosae), familj växter med cirka 20 000 arter örter, buskar och träd med mycket växlande växtförhållanden, alltifrån vatten till torr miljö; många arter klättrar genom att slingra eller med klängen, vissa är lianer.
 6. kryddkrassing

  kryddkrassing, kryddkrasse , smörgåskrasse, Lepidium sativum, art i familjen korsblommiga växter.
 7. gullris

  gullris, Solidago , släkte korgblommiga växter med ca 100 arter fleråriga örter hemmahörande främst i Nordamerika; några arter hör hemma i Sydamerika, Asien och Nordafrika och en art i Europa.
 8. prästkrage

  prästkrage, Leucanthemum vulgare (syn. Chrysanthemum leucanthemum), art i familjen korgblommiga växter.
 9. barr

  barr, bladen hos flertalet barrträd.
 10. ranunkelväxter

  ranunkelväxter, Ranunculaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med drygt 1 800 arter ett- till fleråriga örter och ett fåtal vedartade buskar eller lianer.