1. ström

  ström, eller elektrisk ström, är elektriskt laddade partiklar som rör sig.
 2. elektrisk ström

  elektrisk ström, fysikalisk storhet med beteckningen I.
 3. ström

  ström, havsström, storskalig, mer eller mindre permanent rörelse i havet som orsakas av vind eller densitetsskillnader.
 4. strömkälla

  strömkälla, strömgenerator, i elektrotekniken en generator för ström vars utgångsresistans är hög jämfört med belastningsresistansen.
 5. strömstyrka

  strömstyrka, ström , storhet inom elektrotekniken med beteckningen I och SI-enheten ampere (A).
 6. strömkraftverk

  strömkraftverk, vattenkraftverk som inte har egen magasinering av vatten och som därför inte kan producera större effekt än vad som svarar mot tillrinningen.

 7. strömbrytare

  strömbrytare, strömställare, brytare, inom elektrotekniken en apparat avsedd att sluta och bryta elektriska strömkretsar medelst öppningsbara kontakter eller på elektronisk väg.
 8. Ström

  Ström, före detta församling i Härnösands stift, Strömsunds kommun, Jämtland och Ångermanland (Jämtlands län).
 9. Motala ström

  Motala ström, vattendrag i Götaland; ca 100 km långt.
 10. strömming

  strömming, östersjöformen av fiskarten sill.