1. strömma

  strömm`a verb ~de ~t ORDLED: strömm-ar SUBST.: strömmande, strömning
  Svensk ordbok
 2. strömmande vatten

  strömmande vatten, vatten vars strömningshastighet ( v) är subkritisk, dvs. lägre än en vågs utbredningshastighet ( c).
 3. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 4. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 5. solsystemet

  solsystemet, solen och dess närmaste omgivning i Vintergatan, utåt begränsat av Oorts kometmoln, cirka 1 ljusår från solen.
 6. vind

  vind, luftström som rör sig i förhållande till jordytan.
 7. vulkan

  vulkan, landform som skapas då magma (smält berg) från en fast himlakropps inre tränger upp på ytan och stelnar.
 8. Golfströmmen

  Golfströmmen, mäktig, varm havsström längs den nordamerikanska östkusten.
 9. neutrala svaga strömmar

  neutrala svaga strömmar uppträder inom teorin för elektrosvag växelverkan i processer förmedlade av den neutrala intermediära vektorbosonen Z 0, t.ex. elastisk spridning av my-neutrinon mot elektroner, experimentellt observerad 1973.
 10. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O.