1. streck

  streck, enhet för plan vinkel som förekommer inom svenskt militärväsen.
 2. streck

  streck, enhet för plan vinkel som används inom sjöfarten.
 3. streck

  streck, pulverfärg, färgen på det pulver som erhålls då ett mineral krossas fint, t.ex. vid repning mot oglaserat porslin.
 4. streckkod

  streckkod, kod för maskinell optisk avläsning av identifieringsbegrepp, t.ex. av varuslag i en snabbköpskassa (se även EAN) eller boknummer i ett folkbibliotek.
 5. streck

  streck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: streck-et
  Svensk ordbok
 6. tundra

  tundra, det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Kanada.

 7. strecksådd

  strecksådd, spårsådd, sådd av skogsträdsfrö i en fåra i en markberedningsfläck, som vanligen är långsträckt.
 8. streckruggning

  streckruggning, ruggning av ylletyg i en bestämd riktning så att luggen lägger sig och ger en slät yta.
 9. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 10. Shiva

  Shiva, Śiva, Siva, en av hinduismens mest betydelsefulla gudar, även kallad bl.a. Maheshvara, Mahadeva, Hara, Pashupati.