1. streta

  stre`ta verb ~de ~t ORDLED: stret-ar SUBST.: stretande
  Svensk ordbok
 2. stretig

  stre`tig adj. ~t ORDLED: stret-ig
  Svensk ordbok
 3. arbete

  arbete, verksamhet på vilken en människa bygger sin försörjning.
 4. Öland

  Öland, landskap i Götaland.

 5. vrensk

  vren`sk adj. ~t
  Svensk ordbok
 6. stretch

  stretch [stret´ç] subst. ~en ORDLED: stretch-en
  Svensk ordbok
 7. strid

  1strid adj. stritt
  Svensk ordbok
 8. stretcha

  stretcha [stret`ça] verb ~de ~t ORDLED: stretch-ar SUBST.: stretchande, stretch(n)ing
  Svensk ordbok
 9. kånka

  kånk`a verb ~de ~t ORDLED: kånk-ar SUBST.: kånkande
  Svensk ordbok
 10. vrenskas

  vren`skas verb vrenskades vrenskats ORDLED: vrensk-as SUBST.: vrenskande, vrenskning
  Svensk ordbok