1. stridsflygplan

  stridsflygplan, flygplan utrustat för insats i krig av flygburna vapen eller spaningsuppgifter.
 2. kamikaze

  kamikaze är ett japanskt ord för de stormar som gjorde att mongolerna inte kunde erövra Japan på 1200-talet eftersom fartygen slogs sönder i ovädret.
 3. Tunnan

  Tunnan, stridsflygplan, se Flygande Tunnan.
 4. katapultstol

  katapultstol är en räddningsanordning för besättningen på stridsflygplan.
 5. Belize

  Belize, till 1973 Brittiska Honduras, stat i Centralamerika.

 6. stealthflygplan

  stealthflygplan, stridsflygplan med konfiguration och ytbeläggning som splittrar reflektionen och/eller absorberar radar- och infraröd bestrålning; se smygflygplan.
 7. teknikupphandling

  teknikupphandling, anskaffningsprocess som syftar till att genom teknisk utveckling skapa ändamålsenliga produkter.
 8. servoroder

  servoroder, flygplansroder som vrids med hjälp av hydraulservomotorer, vilka får sina impulser från pilotens spak och pedaler eller flygplanets autopilot.
 9. Surinam

  Surinam, tidigare även Nederländska Guyana, stat i norra Sydamerika.

 10. vapenbärare

  vapenbärare, robot, stridsfordon, stridsfartyg ( örlogsfartyg) eller stridsflygplan som kan bära olika typer av vapen (även spaningsmedel), valda med hänsyn till uppdraget, och som också kan medföra för vapnen specifika målbestämnings- och siktesutrustningar.