1. strikt

  strikt adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 2. strikt ansvar

  strikt ansvar, skadeståndsskyldighet som inte beror av uppsåt eller oaktsamhet.
 3. striktur

  striktur, medicinsk term för sjuklig förträngning av en rörformig anatomisk struktur.
 4. striktion

  striktion [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: strikt-ion-en
  Svensk ordbok
 5. norfolkjacka

  norfolkjacka , jacka av tweed, lanserad av en hertig av Norfolk efter en jakt omkring 1870.
 6. arbetarrörelsen

  arbetarrörelsen, samlande benämning på de fackliga och politiska strävanden som har sin sociala bas i arbetarklassen och som syftar till att förbättra arbetarnas ekonomiska, sociala, kulturella och politiska ställning.
 7. kvävebindande bakterier

  kvävebindande bakterier, kvävefixerande bakterier, bakterier som genom att omvandla (reducera) molekylärt kväve (N 2) till ammoniak (NH 3) kan tillgodose hela sitt behov av organiskt kväve.
 8. Ludwig Mies van der Rohe

  Mies van der Rohe, Ludwig, född 27 mars 1886, död 17 augusti 1969, tysk-amerikansk arkitekt, rektor för Bauhaus i Dessau och Berlin 1930–33, professor vid Illinois Institute of Technology (IIT) i Chicago 1938–58.

 9. juristeri

  juristeri, i klandrande mening strikt och formalistiskt tänke- och handlingssätt.
 10. grampositiva kocker

  grampositiva kocker, gemensamt namn på grampositiva bakterier med klotformigt utseende.