1. Stuka

  Stuka, förkortning för tyska Sturtzkampfflugzeug, dvs. ’störtbomflygplan’.
 2. stuka

  stuka, förvaringsutrymme på marken för skördade betor och andra rotfrukter.
 3. stuka

  stu`ka verb ~de ~t ORDLED: stuk-ar SUBST.: stukande, stukning
  Svensk ordbok
 4. stuk

  stuk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: stuk-et
  Svensk ordbok
 5. Strålsäkerhetscentralen

  Strålsäkerhetscentralen, finska Säteilyturvakeskus (STUK), Helsingfors, finländsk tillsynsmyndighet som övervakar säkerheten hos kärnenergianläggningar och dessutom har ansvar för strålskyddssäkerheten.
 6. popnit

  popnit, metalliskt, rörformigt fästelement med tillhörande dragstift, som anbringas i ett förborrat hål och vars båda ändar vid monteringen från enbart en sida stukas med en speciell tång.
 7. krimmermössa

  krimmermössa, ursprungligen mössa av äkta persian gjord på ull av får från Krim, numera vanligen en brättelös, rundkullig mansmössa med stukat veck över hjässan, tillverkad av en persianliknande imitationsvävnad.
 8. störtbombfällning

  störtbombfällning, fällning av bomber från flygplan under brant dykning.
 9. blyspets

  blyspets, den främre, omantlade delen av en kula som är avsedd för jaktammunition.
 10. smidning

  smidning, bearbetningsprocess där man genom slag eller tryck åstadkommer plastisk formförändring av ett metallstycke.