1. häleri

  häleri är ett brott.
 2. Kurt Curtis Bernhardt

  Bernhardt, Kurt ( Curtis), 1899–1981, tysk filmregissör.
 3. ellakors

  ellakors (sydsv. dialekter), alfkors, tiggekors, runt hängsmycke av silver med graverat eller utsparat kors, som förr bars (inte minst av barn) till skydd mot onda makter och sjukdomar, särskilt sådana som ”älven” (en sydsvensk motsvarighet till näcken) ansågs ha vållat.
 4. Naziguldkommissionen

  Naziguldkommissionen, inofficiell benämning på den kommission som 1997–99 hade i uppdrag att utreda de judiska tillgångarna i Sverige under andra världskriget.
 5. Glenn Ford

  Ford, Gwyllyn (Glenn), 1916–2006, amerikansk skådespelare.

 6. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 7. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 8. självtäkt

  själ`vtäkt subst. ~en ORDLED: själv--täkt-en
  Svensk ordbok
 9. visitera

  visite´ra verb ~de ~t ORDLED: vis-it-er-ar SUBST.: visiterande, visitering; visitation
  Svensk ordbok