1. stuntman

  stuntman, specialtränad person som ersätter en filmskådespelare vid inspelning av fysiskt krävande scener, som slagsmål, fall, hopp, avancerad ridning och bilkörning.
 2. stuntman

  stuntman [stun`tman el. stan´tmän] subst. ~nen [stun`t-], plur. stuntmän [stun`t-], best. plur. stuntmännen [stun`t-] ORDLED: stunt--mann-en
  Svensk ordbok
 3. actionfilm

  actionfilm, film som oavsett genre lägger tonvikten på spektakulära fysiska hjältedåd och ofta avancerade stunt- och specialeffekter.
 4. polisfilm

  polisfilm, genre inom kriminalfilmen som, likt polisromanen, uppstod som en del av en realistisk tendens inom film, litteratur och teater efter andra världskriget.
 5. stinta

  stin`ta subst. ~n stintor ORDLED: stint-an
  Svensk ordbok
 6. sparkstötting

  spar`kstötting subst. ~en ~ar ORDLED: spark--stött-ing-en
  Svensk ordbok
 7. stuns

  stuns subst. ~en ORDLED: stuns-en
  Svensk ordbok