1. stut

  stut, kastrerat handjur av nötkreatur.
 2. tämja stutar

  tämja stutar, en gammal lek där två personer ställer sig två meter från varandra och binder ihop fötterna med rep som läggs med ett halvslag om fötterna, så att linan från den enes högra fot går i kors över till den andres vänstra och tvärtom.
 3. stut

  2stut subst. ~en ORDLED: stut-en
  Svensk ordbok
 4. stut

  1stut subst. ~en ~ar ORDLED: stut-en
  Svensk ordbok
 5. ungnöt

  ungnöt, i slaktledet benämning på slaktkroppar av ungtjur, stut, ungko och kviga.
 6. tiggerivisa

  tiggerivisa, tiggarvisa , visa som sjöngs i samband med att ungdomarna förr i tiden gick runt i byns eller stadens gårdar och sjöng för att skaffa pengar eller naturagåvor till sina fester, särskilt vid jul, valborgsmäss, pingst och midsommar.
 7. stuteri

  stuteri, anläggning som håller ston för att bedriva avel och uppfödning av hästar.
 8. rodeo

  rodeo, tävlingar och uppvisningar som från omkring 1850 utvecklats ur cowboyens arbete med hästar och boskap i norra Mexico och västra USA.

 9. nötkreatur

  nötkreatur är en art oxdjur.
 10. drivning

  drivning, avverkning och utforsling av virke till bilväg eller flottled.