1. stycke

  stycke, äldre benämning på eldrör eller kanon.
 2. stycke

  stycke,  tygremsa med en 1–10 cm bred påsydd kant av spets eller broderad tyll, använd tillsammans med bindmössa.
 3. stycke

  styck`e subst. ~t ~n ORDLED: styck-et
  Svensk ordbok
 4. styckebruk

  styckebruk, äldre benämning på fabrik för tillverkning av artillerimateriel.
 5. stycketorv

  stycketorv, bränntorv som antingen tillverkas i stycken i en maskin, maskintorv, eller som på gammaldags vis direkt tas upp och torkas i stycken av lämplig storlek.
 6. styckefall

  styckefall, genomsnittlig storlek hos sprängsten.
 7. styckegods

  styckegods, gods av varierande storlek och slag som i skilda enheter samlastas på bil, järnvägsvagn eller fartyg.
 8. styckemalm

  styckemalm, försäljningsprodukt till stålverk från gruvor, oftast järnmalm med diametern 10–30 mm, dvs. inom grusfraktionen.
 9. styckebruk

  styck`ebruk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: stycke--bruk-et
  Svensk ordbok
 10. styckegods

  styck`egods subst. ~et ORDLED: stycke--gods-et
  Svensk ordbok