1. Styra

  Styra, f.d. församling i Motala kommun, Östergötland (Östergötlands län).
 2. Styracosaurus

  Styracosaurus, det vetenskapliga namnet på ett släkte noshornsdinosaurier som levde under yngre krita (för ca 75–70 miljoner år sedan) i Nordamerika.
 3. styra

  sty`ra verb styrde styrt, pres. styr ORDLED: styr-de SUBST.: styrande, styrning
  Svensk ordbok
 4. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 5. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 6. parlamentarism

  parlamentarism, styrelse genom en regering som stöds eller åtminstone tolereras av parlamentet (folkrepresentationen).

 7. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 8. RNA

  RNA är en typ av stor molekyl som styr hur proteiner bildas i cellen.
 9. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 10. Varv och Styra

  Varv och Styra, f.d. församling i Motala kommun, Östergötland (Östergötlands län).