1. styre

  styre, styrelektrod, engelska gate, inom elektroniken den elektrod i en fälteffekttransistor från vilken strömmen mellan emitter och kollektor kan styras.
 2. styren

  styren, äldre namn styrol, C6H5CH=CH2, färglös vätska med genomträngande aromatisk lukt.

 3. styrelse

  styrelse, ledningsorgan som enligt lag ska finnas i bl.a. aktiebolag och ekonomiska föreningar.
 4. Styra

  Styra, f.d. församling i Motala kommun, Östergötland (Östergötlands län).
 5. styren–butadiengummi

  styren–butadiengummi, SBR , äldre benämning på styrengummi.
 6. Varv och Styra

  Varv och Styra, f.d. församling i Motala kommun, Östergötland (Östergötlands län).
 7. Styrelsen för internationell utveckling

  Styrelsen för internationell utveckling, myndighet, se Sida.
 8. lokal styrelse med elevmajoritet

  lokal styrelse med elevmajoritet, beslutande organ på en skola bestående av representanter från skolledning, lärare och elever, där eleverna har majoritet.
 9. Styrelsen för teknisk utveckling

  Styrelsen för teknisk utveckling, STU , centralt statligt organ, inrättat 1968, för samordning av det statliga stödet till teknisk och industriell forskning och utveckling.
 10. Styrelsen för u-landsforskning

  Styrelsen för u-landsforskning, SAREC (Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries), statligt biståndsorgan, grundat 1975, egen myndighet 1979–95, med uppgift att stödja forskning som har betydelse för u-ländernas utveckling, bland annat genom att stärka deras kapacitet för egen forskning.