1. subjekt

  subjekt, grammatisk term för det satsled som tillsammans med predikatsledet (dvs. det finita verbet och dess bestämningar) utgör en sats.
 2. subjektiv

  subjektiv är den som utgår från sina egna känslor och åsikter och inte tar så stor hänsyn till fakta.
 3. subjekt

  subjekt, filosofisk term, dels, inom logiken, det som ett påstående handlar om (eller den del av en sats som betecknar det som satsen handlar om), då i motsats till predikat, dels ett väsen som uppfattar något, då i motsats till objekt.
 4. subjektivism

  subjektivism, inom filosofin uppfattningen att varje företeelse för sin existens är beroende av ett subjekt som varseblir den eller reagerar känslo- eller viljemässigt på den.
 5. subjekt

  subjekt, inom juridiken detsamma som rättssubjekt.
 6. subjektiv kamera

  subjektiv kamera, filmsekvens där kameran tar en av huvudpersonernas plats och skildrar vad denne ser.
 7. formellt subjekt

  formellt subjekt, det grammatiska subjektet det i svenska satser där det semantiska (”egentliga”) subjektet står i satsens slutfält.
 8. egentligt subjekt

  egentligt subjekt, i svensk grammatik beteckning för ett satsled på objektsplats som semantiskt förhåller sig till verbet som ett subjekt, samtidigt som subjektsplatsen är upptagen av ett betydelsetomt pronominellt ord, oftast det: Det försvinner mycket vin.
 9. subjektiv klass

  subjektiv klass, i marxistisk teori detsamma som klassmedvetande.
 10. subjektiv predikatsfyllnad

  subjektiv predikatsfyllnad, subjektspredikativ, predikatsfyllnad som är grammatiskt beroende av subjektet och som beskriver subjektets referent: han låg sjuk, bröderna blev piloter, som unga bodde vi i Kina.