1. subjektiv

  subjektiv är den som utgår från sina egna känslor och åsikter och inte tar så stor hänsyn till fakta.
 2. subjektiv klass

  subjektiv klass, i marxistisk teori detsamma som klassmedvetande.
 3. subjektivism

  subjektivism, inom filosofin uppfattningen att varje företeelse för sin existens är beroende av ett subjekt som varseblir den eller reagerar känslo- eller viljemässigt på den.
 4. subjektiv

  subjektiv [sub´- el. -i´v] adj. ~t ORDLED: sub-jekt-iv
  Svensk ordbok
 5. subjektiv kamera

  subjektiv kamera, filmsekvens där kameran tar en av huvudpersonernas plats och skildrar vad denne ser.
 6. subjektiv risk

  subjektiv risk, den del av riskmomentet i en försäkring som betingas av försäkringstagarens psykiska egenskaper.
 7. subjektiv predikatsfyllnad

  subjektiv predikatsfyllnad, subjektspredikativ, predikatsfyllnad som är grammatiskt beroende av subjektet och som beskriver subjektets referent: han låg sjuk, bröderna blev piloter, som unga bodde vi i Kina.
 8. subjektiv genitiv

  subjektiv genitiv, en nominalfras i genitiv som betydelsemässigt förhåller sig till sitt substantiviska huvudord som ett subjekt till predikatet i en motsvarande finit sats.
 9. subjektiv sannolikhet

  subjektiv sannolikhet, uppgift som anger hur säker en person är på ett påstående eller en händelse.
 10. subjektivt symtom

  subjektivt symtom, detsamma som symtom.